בדיקת גז תקופתית מטעם חברת הגז אינה כרוכה בתשלום, אך מה יקרה במידה והבדיקה העלתה ממצאים המעידים על ליקויים הקיימים במערכת הגז הביתית שלכם? על מי חלה החובה לשלם את עלות התיקון? עלינו או על טכנאי גז שנשלח מטעם החברה?

דוגמא שיכולה להתרחש במציאות היא שהבדיקה התקופתית של מערכת הגז העלתה כי ברז הגז שהותקן אצלכם אינו מותקן בהתאם לתקן 158. תקן 158 הינו תקן שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי, במטרה לשמור על הביטחון שלנו, בעת השימוש בגז.

במקרה כזה שבו חברת הגז היא זו שהתקינה את ברז הגז בעבר שלא לפי תקן 158, עליה לשאת בתוצאות. טכנאי גז מטעמה מחויב לתקן בעצמו את הבעיה ועלות התיקון יהיה על החברה ולא על הלקוח. הסיבה לכך- החברה היא זו שגרמה להתקנה הלקויה ולא הלקוח, לכן היא זו שתישא בתוצאות. זהו הדין לכל המקרים בהם הליקוי במערכת הגז תלוי ובאשמת החברה בלבד ולא בגלל רשלנות או פגיעה מצד הלקוחות.

לעומת זאת, במידה והלקוח אחראי על בעיה כזו או אחרת במערכת הגז, לדוגמא: הלקוח ביצע שיפוץ שהביא לשינוי בנקודות הגז, התיקון עבור הליקויים במערכת הגז שבאו בעקבות השיפוץ- יהיו עליו. לשם כך אין הוא חייב להיעזר בחברה המספקת לו גז בעצמה, אלא הוא רשאי להזמין טכנאי גז מטעמו שהוא יתקן את הלקוי. חשוב לדעת כי טכנאי גז מטעם הלקוח יכול לבצע תיקונים מגוונים בכל הקשור למערכת הגז הביתי, להוציא טיפול בבעיות הקשורות לבלון הגז עצמו שזהו מתפקידה של חברת הגז בלבד.

בקשר לכך יש לציין כי ישנם תיקונים שיש לפנות מלכתחילה לטכנאי גז פרטי, כיוון שהם אינם כלולים כלל בשירות של חברות הגז. לדוגמא: נזק לכיריים, נזק לצינורות נחושת המחברים בין תשתית הבית לבלון הגז שבחוץ. חברות הגז אינן מטפלות בכל הבעיות הללו הקשורות למערכת הגז, ובמידה שכן- זה יתבצע במחיר גבוה מאד. שירותים הנמצאים באחריות חברת הגז, במסגרת התשלום: חיבור והובלה של מתקן הגז, איתור דליפות והחלפת צינורות גז שנהרסו מבלאי.

בניית אתרי וורדפרס